KKK - Digitee: ülikiire internet kõikjale Pärnumaal

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Mis on lairibaühendus?

Lairibaühendus ühendab maja maailmaga. Selle kaudu jõuab majja ülikiire internet, televisioon, uudised, meelelahutus, kodus õppimise ja töötamise võimalused ning palju muud. Lairibaühendusest on täpsemalt kirjutatud leheküljel Lairibast.

Milliseid teenuseid saan lairibaühenduse kaudu kasutada?

Kuna lairibaühendus on väga suure läbilaskevõimega ühendus, siis võimaldab see kasutada kõiki teenuseid, mida teenusepakkujad täna või tulevikus pakuvad, nagu näiteks digitelevisiooni, piiramatut ja ülikiiret internetti ning telefoni teenust. Lairibaühendus võimaldab ka e-tervise, turvalisuse, sotsiaalteenuste toe, kaugtöö, hariduse, meelelahutuse ja suhtluse teenuseid ning “targa maja” lahendust.

Kes hakkavad lairibaühenduse kaudu teenuseid pakkuma?

DigiTee lairibavõrk ehitatakse selliselt, et kõik teenusepakkujad saavad selle kaudu oma teenuseid pakkuda. Eestis suuremad lairibaühenduse kaudu teenusepakkujad on näiteks Telia, Starman, STV, kuid teenuseid võivad pakkuda ka väiksemad teenusepakkujad nagu näiteks Docset, Sindi Telekom, Prodigi, jne.

Miks ma pean maja ühendama valguskaabliga, kui tänapäeval tuleb internet ka õhu kaudu netipulgaga?

Õhu kaudu leviv mobiilinternet ei ole piisavalt suure läbilaskevõimega ega piisavalt kvaliteetne ühendus, et sellega maju ühendada. Mobiilinternet ei võimalda kasutada mitmeid teenuseid, sellel on tihti mahupiirangud ning selle kasutamine on kallim. Valguskaabli läbilaskevõime on praktiliselt piiramatu. Läbi selle mahuvad kõik teenused nii täna kui ka aastate pärast ning sellel puuduvad mahupiirangud. Kuna valguskaabli ühendus on saamas majale sama oluliseks kui elekter või vesi, siis tõstab lairibaühenduse olemasolu ka kinnisvara väärtust. Täpsemalt on erinevatest ühenduste tehnoloogiatest kirjutatud leheküljel Lairibast.

Kas võib juhtuda, et mõne aasta pärast toimib kogu internet ainult õhu kaudu ning kaableid ei ole enam vaja?

Valguskaabli ühendus jääb alati paremaks kui õhu kaudu toimiv ühendus. Ka kõik mobiilioperaatorid ise ühendavad oma mobiilimastid valguskaabliga (mitte õhu kaudu), sest ainult valguskaabli ühendus võimaldab piisavat andmesidet. Kuigi õhu kaudu leviv mobiilinternet areneb pidevalt, ei jõua see kunagi järgi valguskaabli võimalustele.

Millal hakatakse lairibavõrku ehitama?

Praegu on DigiTee projekti ettevalmistav etapp, mille käigus selgitatakse välja kuhu ja kui palju on vaja uut võrku ehitada ning kui palju see maksma läheb. Lisaks tuleb korraldada finantseerimine, luua organisatsioon jne. Reaalne ehitus võib alata 2018. aastal.

Kuidas teatakse, milliseid maju on vaja lairibaga ühendada?

Selle teada saamiseks viiakse läbi küsitlus, kus kõik DigiTee projektis osalevate valdade elanikud saavad märkida, millisele aadressile nad lairibaühendust soovivad. Küsitluses osalemine ja oma soovi märkimine on kõigile tasuta ning sellega ei kaasne kohustust võrguga liituda. Küsitluse andmeid kasutatakse võrgu üldplaneeringu koostamiseks. Lisaks küsitluse andmetele kasutame erinevaid andmebaase, mis näitavad kus elavad inimesed ning asuvad ettevõtted ja asutused.

Kui ma praegu oma soovi ei esita, siis kas ma saan kunagi hiljem võrguga liituda?

Võrgu planeering koostatakse peamiselt meile esitatud soovide põhjal. Kui soovi ei esitata, siis võib jääda võrk teie piirkonda planeerimata ja ehitamata.

Kui teil tekib soov liituda lairibaga peale seda, kui võrk on valmis ehitatud, siis peate kõik liitumisega seotud kulud ise kinni maksma. Need, kes liituvad lairibaga juba võrgu rajamise käigus, saavad seda teha soodushinnaga, kuna paljudele korraga võrgu ehitamine on soodsam.

Kui palju hakkab maksma lairibavõrguga liitumine?

Liitumistasu suurus otsustatakse enne ehituse algust 2018. aastal. Kuna eesmärgiks on viia kiire ühendus praktiliselt kõikidesse kodudesse, siis peab liitumistasu olema enamusele jõukohane. Üksikelamute jaoks ei tohi liitumistasu olla rohkem kui 300 eurot ning seda peab saama tasuda ka järelmaksuga. Liitumistasu suurus kortermaja elanikele hakkab sõltuma maja sisestest töödest ning liitujate arvust.

Kui palju hakkab olema kuutasu?

Kuutasu sõltub sellest, millist teenusepakkujat hakkate kasutama. Suuremad teenusepakkujad on Eestis Starman, STV ja Telia. Kõikidel teenusepakkujatel on hinnakirjad leitavad nende kodulehel ning kõigile kehtivad samad hinnad, sõltumata selles, kas klient asub linnas või maal.

Kes on DigiTee omanik?

DigiTee projekt loodi Pärnu Maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ning Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt. Milline saab olema lairibavõrku arendava ettevõtte vorm ning kes hakkavad selle omanikuks ei ole veel otsustatud. Ärimudelit, tegevusmudelit ja finantseerimist puudutavad otsused tehakse järgmise aasta kevadel.

Kui palju läheb DigiTee võrgu ehitus maksma ning kust see raha saadakse?

Esialgne võrgu ehitusmaksumus selgub peale seda, kui on teada kuhu ja kui palju on vaja võrku ehitada ning millist olemasolevat taristut saab võrgu rajamiseks kasutada. Lairibavõrgu rajamist on plaanis finantseerida pikaajalise äriplaani kaudu ning lisaks kaasatakse avaliku sektori vahendeid.