Küsitlus - Digitee: ülikiire internet kõikjale Pärnumaal

Küsitlus


Küsitlus Pärnumaa elanike hulgas lõppes 31. jaanuaril 2017.

Kuni võrkude projekteerimise etapini on soovijail võimalik veel oma info Digiteele saata ning võimaluse korral sellega arvestatakse.

Selleks palun märkige allpool kaardil hoone, kuhu soovite lairibaühendust.

Küsitluses osalemine on TASUTA ja sellega ei kaasne kohustust võrguga liituda.

Selleks on kaks võimalust:

  • Kirjutage otsinguväljale maja aadress (tänav ja majanumber või talu nimi) ja valige pakutud loetelust enda maja
  • Suumige kaardil majani

Peale maja leidmist, klõpsake sellel ning avaneb aken, kus märkige „Soovin lairibaühendust“.

Seejärel kirjutage oma e-posti aadress.

Kui soovite infot DigiTee projekti edasisest arengust, siis märkige „Soovin teavitusi“.

Lõpuks vajutage „Salvesta“.