Osalejad - Digitee: ülikiire internet kõikjale Pärnumaal

Osalejad

Digitee esimeses projektis osalevad kõik Pärnumaa omavalitsused ja kaks Läänemaa valda.

Are vald · Audru vald · Halinga vald · Hanila vald · Häädemeeste vald · Kihnu vald · Koonga vald · Lihula vald · Paikuse vald · Pärnu linn · Saarde vald · Sauga vald · Sindi linn · Surju vald · Tahkuranna vald · Tootsi vald · Tori vald · Tõstamaa vald · Varbla vald · Vändra alev · Vändra vald

Praegune olukord lairibaühendustega DigiTee omavalitsuste territooriumitel.

  Hoonete arv Ülikiire ühendus Kiire ühendus Aeglane ühendus Ühendus puudub Ühendus puudub
Are 477 0 35 57 385 81%
Audru 2 301 1 151 411 1 738 76%
Halinga 974 1 118 102 753 77%
Hanila 904 0 69 179 656 73%
Häädemeeste 1 532 1 41 129 1 361 89%
Kihnu 318 0 11 88 219 69%
Koonga 502 1 21 37 443 88%
Lihula 1 049 0 106 216 727 69%
Paikuse 965 27 175 237 526 55%
Pärnu 7 223 1 297 1 861 2 386 1 679 23%
Saarde 1 589 1 132 214 1 242 78%
Sauga 2 090 74 125 209 1 682 80%
Sindi 1 217 15 151 503 548 45%
Surju 457 0 7 33 417 91%
Tahkuranna 1 140 0 75 125 940 82%
Tootsi 75 0 20 13 42 56%
Tori 920 0 20 91 809 88%
Tõstamaa 803 1 0 133 669 83%
Varbla 824 0 11 43 770 93%
Vändra 1 692 15 168 252 1 257 74%
  • Hoonete arv – kõik elu- ja ärihooned
  • Ülikiire ühendus – Interneti allalaadimiskiirus 100 Mbit/s ja rohkem
  • Kiire ühendus – Interneti allalaadimiskiirus 30 kuni 99 Mbit/s
  • Aeglane ühendus – Interneti allalaadimiskiirus 1 kuni 29 Mbit/s
  • Ühendus puudub – traadiga ühendust ei ole. Võimalik ainult mobiil vms traadita ühendus.
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/1_are_600x800.jpg
Are vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/2_audru_600x800.jpg
Audru vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/4_kihnu_600x800.jpg
Kihnu vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/5_koonga_600x800.jpg
Koonga vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/6_paikuse_600x800.jpg
Paikuse vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/7_saarde_600x800.jpg
Saarde vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/8_sauga_600x800.jpg
Sauga vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/9_sindi_600x800.jpg
Sindi linn
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/10_surju_600x800.jpg
Surju vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/11_tahkuranna_600x800.jpg
Tahkuranna vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/12_tootsi_600x800.jpg
Tootsi vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/13_tori_600x800.jpg
Tori vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/14_tostamaa_600x800.jpg
Tõstamaa vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/17_varbla_600x800.jpg
Varbla vald
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/15_vandra_alev_600x800.jpg
Vändra alev
http://digitee.ee/wp-content/uploads/2016/10/16_vandra_600x800.jpg
Vändra vald