Pärnumaa otsib parimat mudelit kiire internetiühenduse pakkumiseks - Digitee: ülikiire internet kõikjale Pärnumaal

Pärnumaa otsib parimat mudelit kiire internetiühenduse pakkumiseks

Pärnumaa omavalitsused sõlmisid DigiTee projekti raames Elektrileviga koostöömemorandumi, mille eesmärk on analüüsida interneti lairibavõrgu väljaarendamise võimalusi Pärnumaal ning Lihula ja Hanila vallas Läänemaal. Ettepanekud sidevõrgu “viimase miili” väljaehitamiseks ja haldamiseks ning võimalikuks pooltevaheliseks koostööks soovitakse välja töötada juulikuuks.

Parimat viisi kiire internetiühenduse pakkumiseks kõikjal Pärnumaal selgitavad Pärnumaa Omavalitsuste Liit, maavalitsus, Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning võrguettevõte Elektrilevi.

“Soovime tuua tänapäevased infoühiskonna teenused kõikide Pärnumaa inimeste ja ettevõteteni. Kaasaegne IT-taristu vähendab digitaalset lõhet tõmbekeskuste ja maapiirkondade vahel ning projekti õnnestumisel võib sellest saada koostöömudel rakendamiseks kõikjal Eestis,” selgitas DigiTee projekti ambitsioone Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Lauri Luur. Tema sõnul on kiire internetiühendus maal seotud mahuka võrguehitusega hajapiirkondades, kus kulud ühe tarbija kohta on märgatavalt suuremad kui linnavõrgus.  “Seetõttu on toimivaks mudeliks vajalik nii riigi toetus kui ka igakülgne koostöö, mis võimaldab kulusid allapoole tuua,” märkis Luur.

“Rohkem kui seitsme tuhande sooviavalduse laekumine näitab, et elanike ja ettevõtjate vajadus ülikiire interneti järele on olemas ning edasine projekti elluviimine sõltub pigem juba erinevate osapoolte koostööst ja äriplaani ettevalmistusest,“ kommenteeris küsitluse läbiviimist organiseerinud Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juht Teet Kurs.

Koostöö raames selgitab Elektrilevi sidevõrgu väljaehitamise ja opereerimise võimalusi ühendatuna olemasoleva elektritaristuga. “Meil on elektrivõrk, mis jõuab iga Eesti inimeseni. Ühendades elektrivõrgu planeerimise, ehitamise ja haldamise “viimase miili” sidevõrguga, on meil eeldused ja kompetents, et pakkuda ühiskonnale võimalikult soodsat terviklahendust,” kommenteeris võrkude ühiskasutuse eelist Elektrilevi juhatuse liige Siret Kegel. Ta lisas, et Elektrilevi saaks oma oskuste ja kogemustega kanda neutraalse võrgu opereerija rolli, mis võimaldab kõikidel teenusepakkujatel klientideni jõuda.

Koostöömemorandumi osapooltena korraldavad omavalitsuste liit ja maavalitsus suhtlust erinevate huvipooltega ning Ettevõtlus- ja Arenduskeskus panustab äriplaani analüüsi. Analüüsi valmimist parima DigiTee rakendamise mudeli leidmiseks oodatakse käesoleva aasta juulikuuks.

fiiberoptiline ehk valguskaabel koju DigiTee