Pikendame küsitluse läbiviimise aega

16. detsember 2016 DigiTee meeskond otsustas pikendada küsitluse läbiviimise aega kuni 31. jaanuarini 2017. a. Küsitlusega selgitatakse välja vajadus lairibaühenduste järele ning küsitluse tulemused on aluseks võrgu planeeringu tegemisel. Küsitluses osalemine ja oma soovi märkimine on kõigile tasuta ning sellega ei kaasne kohustust võrguga liituda. Praeguseks on saabunud soove juba ligi 3500 majast, mis on…

Loe edasi

DigiTee meeskonnas on uus liige: hea nõuandja ja tark-mees-tahvlis DigiTom

November tõi DigiTee meeskonda täiendust. Meiega liitus hea nõuandja ja tark-mees-tahvlis DigiTom. Tema esimene ülesanne on selgitada, mida lairibaühendus võimaldab ja miks on vaja ühendada Sinu maja kaasaegse ühendusega. DigiTee lairibaühendus toob Sinu majja teenused, mis teevad terve pere elu huvitavamaks, mugavamaks ja turvalisemaks ning tööd-tegemised tõhusamaks. Lairibaühenduse võimaluste hulk on lihtsalt niivõrd palju avaram…

Loe edasi

Kas Eestis on vaja lairibaühendust või piisab mobiilinternetist?

Eestis on mobiilside hästi arenenud ning mitmed inimesed on avaldanud arvamust, et võib-olla ei ole mõtet lairibaühendust enam ehitada. Samas teised väidavad, et mobiilandmeside on olnud tänuväärt võimalus saada internetiühendus paikadesse, kuhu seni pole kaablit vedada jõutud. Mobiilinternetil on siiski mitmeid puudusi, eriti võrreldes lairibaühendusega. Alljärgnevalt võrdleme lairibaühendust ning mobiilinterneti. Lairiba ühendab terve maja, aga…

Loe edasi

← OLDER POSTS NEWER POSTS →