Pikendame küsitluse läbiviimise aega - Digitee: ülikiire internet kõikjale Pärnumaal

Pikendame küsitluse läbiviimise aega

Märksõnad: ,

16. detsember 2016

DigiTee meeskond otsustas pikendada küsitluse läbiviimise aega kuni 31. jaanuarini 2017. a.

Küsitlusega selgitatakse välja vajadus lairibaühenduste järele ning küsitluse tulemused on aluseks võrgu planeeringu tegemisel.

Küsitluses osalemine ja oma soovi märkimine on kõigile tasuta ning sellega ei kaasne kohustust võrguga liituda.

Praeguseks on saabunud soove juba ligi 3500 majast, mis on umbes veerand majadest, kus täna interneti püsiühendus puudub.

Kuna DigiTee lairibavõrk planeeritakse ja ehitatakse ainult sinna, kust on piisavalt sooviavaldusi laekunud, on iga teadaanne oluline!

Küsitluses osaleda ja oma soovi märkida saab DigiTee küsitluse lehel.